Wednesday, January 13, 2010

KALIKASAN


Kalikasan

Ang kalikasan ay dapat alagaan

Huwag tayo magtapon kung saan-saan

Basura’y itapon sa tamang lagayan

Panatilihin natin ang kalinisan


Global Warming ay dapat nating iwasan

Magtanim ay isang magandang paraan

Mga bulaklak ay di dapat tapakan

Simulan na sa ating mga tahanan


Sumunod sa batas ang dapat tandaan

Huwag tayo magkalat sa mga daan

Mga tungkuli'y dapat ginagampanan

Ito'y makakatulong sa kaayusan


Ang pakakaisa ay dapat simulan

Lalong lalo na sa mga kabataan

Koorperasyon ang ating kailangan

Kaya gawin para sa kinabukasan


Dahil dito lang tayo maaasahan

Para umunlad ang ating buong bayan

Magagawa lang 'to sa pagtutulugan

Para masaya si Inang Kalikasan.

No comments:

Post a Comment